zondag 3 augustus 2014

Mijn hulp is van de Heer

Ik kijk naar de bergen.
Vanwaar zal er hulp voor mij komen?
Te hulp komt mij de  HEER,
die de hemel en de aarde  gemaakt heeft.

Psalm 121:1,2


Lieve Vader,
Mijn hulp komt van U en U alleen.
Van U,
de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
Die alles vast in handen houdt.
U bent mijn Ontfermer.
Uw goedertierenheid zal van mij niet wijken.
U gaat met mij mee,
met ons allen.
Al zullen bergen en heuvelen wankelen en wijken,
Uw verbond van vrede zal van mij niet wijken.

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten