zondag 3 augustus 2014

De Heer biedt mij bescherming

Geef mij gehoor, Heer,
sla acht op mijn zuchten.
Luister naar mijn roepen om hulp,
mijn koning en mijn God,
want ik richt mij tot U.
In de morgen al hoort U mij roepen,
in de morgen al leg ik alles aan U voor
en ik wacht op Uw antwoord.

Want U, U bent geen God
die Zich verheugt in het kwaad,
U duldt geen misdadiger in Uw huis.
U verdraagt geen hoogmoedig mens,
U haat allen die kwaad doen.
Leugenaars richt U te gronde,
U verafschuwt moordenaars en bedriegers.

Maar ik, ik mag,
dankzij Uw grote goedheid,
Uw tempel binnengaan,
mij neerbuigen in Uw heiligdom,
in diep ontzag voor U.
Heer, ik word belaagd,
leid mij zoals U het wilt,
baan mij een weg.

Wat mijn vijanden zeggen,
is niet te vertrouwen;
ze zijn door en door slecht.
Dood en verderf zaaien ze
met hun gladde tong.
Laat ze ervoor boeten, God,
verstrik ze in hun eigen plannen.
Verstoot ze om hun vele misdaden,
want ze zijn in opstand tegen U.

Verheugen zullen zich allen
die schuilen bij U,
aan hun gejuich komt geen einde,
omdat U hen beschermt.
Wie U beminnen,
Uw naam in ere houden,
zullen U toejuichen.
Heer, U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U hem, als een schild.

Psalm 5:2-13

Wat een rijkdom biedt Gods woord.
Er kunnen perioden in ons leven zijn dat alles donker is en dat we geen woorden hebben om te bidden, niet weten wat te bidden, terwijl ons hart, onze ziel smacht naar Zijn hulp.
Wat is het dan geweldig om de bijbel te kunnen pakken en een psalm als deze op te slaan en de woorden van David tot ons gebed te maken.
God Zelf geeft ons zo woorden als ze ons ontbreken.

Maar,  deze woorden brengen ons ook weer op de juiste plaats en in de juiste positie.
Met het bidden van een Psalm als deze, zoeken wij onze hulp bij God .
We spreken het uit naar Hem toe dat we Hem nodig hebben, maar ook dat we het van Hem verwachten als het gaat om een antwoord.
Het doet ons beseffen hoe groot Gods goedheid en genade voor ons is.
Dat we ons ondergeschikt maken aan Zijn wil, maar ook dat we Hem daarin vertrouwen.
Dit woord doet ons ook naar binnen kijken, naar ons eigen hart, naar ons eigen leven, om te zien waar wij zelf staan in onze situatie.

Dan zullen we ook blij zijn, dan we zullen zingen en juichen van vreugde, omdat God ons beschermd als we schuilen bij Hem.
Vreugde en dankbaarheid is immers op zijn plaats als iemand ons beschermt!

Het zo uitspreken, bidden van Gods woord, brengt ons ook in de positie die wij hebben als kinderen van de Allerhoogste.
Een overwinningspositie.
Dan laten we ons niet meer door de omstandigheden leiden, maar door Zijn woord.
Dit mogen wij leren.

Heer,
U zegent wie zich richt naar U,
liefdevol beschermt U hem, als een schild.

Heer, ik richt mij tot U en neem Uw zegen aan.
Dank U, dat U mij liefdevol, als een schild om mij
heen, bescherming biedt.


Lieve Vader in de hemel,
verstandelijk weet ik het allemaal vaak wel, maar mijn gevoel gaat daar vaak in het geheel niet in mee.
Ja, wel in de zegen, wel in Uw bescherming, wel in het uitroepen om hulp naar U, maar als het gaat om het innemen van mijn positie als kind van U, mijn gevoelens ondergeschikt maken aan Uw woord, dan is het vaak een ander verhaal.
Toch is dat wat ik wil leren.
Mij richten op Uw volledige woord, het aannemen, uitspreken, bidden, tot een statement maken en van daaruit te leven.
Leer mij, o Heer.
U behoor ik toe.

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten