woensdag 13 augustus 2014

Gods aanwezigheid

Waar kan ik U ontlopen,
waar kan ik U ontvluchten?
Al zou ik opklimmen naar de hemel,
U bent er:
al zou ik afdalen naar het dodenrijk,
U tref ik er aan.
Al vloog ik naar het uiterste oosten
of streek ik neer in het verste westen,
ook daar zou U mij leiden,
ook daar houdt Uw hand mij vast.
Al vroeg ik de duisternis:
‘Verberg me,
laat het nacht worden om mij heen,’
zelfs dan verbergt de duisternis me niet; 
voor U is de nacht als de dag,
de duisternis als het licht.

Psalm 139:7-12


Er is werkelijk geen enkele plaats te vinden waar God niet is.
Waar je ook heen zou gaan, je zult Hem tegen komen.
Voor mij is het een grote vreugde te weten dat Hij overal is; ja, zelfs nog meer dan dat, want zegt de Psalm: ‘ook daar zou U hand mij leiden, ook daar houdt Uw hand mij vast.’
God leidt ons.
God houdt ons vast bij de hand waar we ook zijn, waar we ook heen gaan.
We kunnen ons nergens verbergen voor Hem.
Laat dit geen angst brengen maar vreugde!
Vreugde, omdat Hij hiermee laat zien hoeveel Hij van ons houdt en voor ons zorgt.
Hij is de Allerhoogste.
De Schepper van hemel en aarde.
Alles is in Zijn hand.
Zijn grootheid, Zijn almacht ligt hierin besloten.


Gevoelens
van vreugde en vrede,
van bemoediging en troost
van mij geliefd weten en beschermd,
vullen mijn hart
als ik mij bedenk
dat God, mijn Vader,
altijd en overal aanwezig is.

Er is geen plaats te bedenken
waar Hij niet zou zijn of kunnen komen.
Heel de schepping
is van Zijn aanwezigheid
een getuigenis.

1 opmerking: