Index


Gedachten - gebeden en/of gedichten
Afzonderlijk aan te klikken en te lezen, maar ook in onderstaande volgorde terug te vinden bij de 'Labels'


Wanhoop
Psalm 69:21,22

Volkomen bescherming
Psalm 31:21

Behoefte aan Liefde
Psalm 143:8

Aanbidding
Psalm 103, 150, 147

Mijn hulp is van de Heere!
Psalm 121:1,2

God eren in je werk
Psalm 90:17

Gods aanwezigheid
Psalm 139:7-12

U ziet mij en weet wat ik zeg, denk of doe ...
Psalm 139:3,4

Stormen
Psalm 46:3,4

Psalm 102

Psalm 146

Ps. 84:11; Ps. 142:6; Ps. 86:11,12; Ps. 143:6

Ps. 93

Ps. 89:2,3,6-18,53

Ps. 77

Ps. 37:4-6

Ps. 138

Ps. 142

Ps. 77:12-16; Ps. 136:1-4

Ps. 62:6; Ps. 33:20; Ps. 27:14; Ps. 125:16; Ps. 130:5

Ps. 31:8,9

Ps. 9:11

Ps. 11:4

Ps. 62:2-8

Ps. 5

Ps. 104

Ps. 121:1,2

Ps. 77:2-14

Ps. 73:21-26,28

Ps. 119:144,147,148,152

Ps. 92:13-16

Ps. 2:12c

Ps. 37:24

Psalm 55:7-9

Ps. 83:2

Ps. 40:2-5

Ps. 94:18,19,22


Gedichten
Sommige gedichten staan op zichzelf, anderen zijn voortgekomen uit mijn overdenkingen bij de Psalmen.
Als dit zo is, dan staat de link onder het gedichtje.
De gedichten kun je in onderstaande volgorde terugvinden op de Gedichtenpagina.


38. Verblijd en juichen
Naar: Psalm 5:12,13

37. Offers van gerechtigheid
Naar: Psalm 4:6

36. Wanhoop (Gebed)
Naar: Psalm 69:21,22

35. Volkomen bescherming
Naar: Psalm 31:21

34. Liefde met een hoofdletter
Naar: Psalm 143:8

33. Bekend
Naar: Psalm 139:3,4

32. Hij kent mij!
Naar: Psalm 139:1,2

31. De storm en Mijn toevlucht
Naar: Psalm 46:3,4

30. Verlangen naar God
Naar: Psalm 84:11; Psalm 142:6; Psalm 86:11,12; Psalm 143:6

29. Zuiver en standvastig
Naar: Psalm 51:12

28. De grootheid van God
Naar: Psalm 93

27. Vertwijf'ling
Naar: Psalm 77

26. Terugdenken
Naar: Psalm 77:12-16; Psalm 136:1-4

25. Wacht op de Heer
Naar: Psalm 62:6, Psalm 33:20, Psalm 27:14, Psalm 145:16, Psalm 130:5

24. Wees stil mijn ziel
Naar: Psalm 62:2,3,6,7,8

23. God is mijn hulp
Naar: Psalm 121

22. U wil ik loven
Naar: Psalm 28:6,7; Psalm 30:12,13; Psalm 18:47; Psalm 19:15

21. In de stilte van de nieuwe morgen
Naar: Psalm 143:8

20. Mijn bevrijder
Naar: Psalm 31:8,9,15,16

19. Mijn bescherming
Naar: Psalm 7

18. Onder Gods hoede ben je veilig
Naar: Psalm 91

17. De Heer stelt mijn leven veilig
Naar: Psalm 4

16. U alleen kunt mij helpen
Naar: Psalm 3:4,5,6

15. Vreugde vinden in Uw woorden
Naar: Psalm 1:2,3

14. Hij reikte mij de hand
Naar: Psalm 144:7; Psalm 18:17-20

13. Mijn Heer en God
Naar: Psalm 139:2-6

12. Voor U kan ik mij niet verbergen
Naar: Psalm 139:7-12

11. Hoe groot zijt Gij!
Naar: Psalm 139:13-18

10. Doorgrond en ken mijn hart
Naar: Psalm 139:23,24

9. Hoe lang nog?
Naar: Psalm 13

8. De Heer is mijn licht en mijn heil
Naar: Psalm 91

7. Bij U schuil ik
Naar: Psalm 11

6. Had ik maar ...
Naar: Psalm 55:7-9

5. Een lamp en een licht
Naar: Psalm 119:105

4. De zware last
Naar: Psalm 55:23

3. U hoorde mij
Naar: Psalm 40:2-5

2. Looft de Here, mijn ziel
Naar: Psalm 103

1. Blijf staande
Naar: Psalm 5

Woorden van Troost, Hoop en Bemoediging
Van God 
Voor Jou
In onderstaande volgorde te lezen te lezen op de pagina 'Woorden van Troost, Hoop en Bemoediging'.

5. Hem eren, ook in tijden van nood
Psalm 148:1,5,7a,11-14; Psalm 147:2,3,; Psalm 116:6a; Psalm 68:6b,7a; Psalm 103:8; Psalm  99:3b;
Psalm  93:1b; Psalm 147:5; Psalm 146:5,6; Psalm 47:2,7,8; Psalm 41:14

4. Voor wie rust zoekt
Psalm 62:6; Psalm 23:2,3a; Psalm 62:2; Psalm 37:8-10; Psalm 73:28; Psalm 84:2,3; Psalm 63:5a;
Psalm 57:8; Psalm 131:2

3. Geloof en vertrouw
Psalm 25

2. Ik, de Ene
Psalm 9:8; Psalm 7:10b; Psalm 11:4; Psalm 9:11; Psalm 12:7;Psalm 19:10; Psalm 37:5,6; Ps. 37:34

1. Schuil bij Mij
Psalm 18:36,31,32; Psalm 19:2,8a.9; Psalm 23; Psalm 31:15

Bidden en Proclameren
Het hardop uitspreken van Gods woord, of dit nu een gebed is of een proclamatie, werkt altijd iets uit,
zowel in ons persoonlijk leven als in de hemelse gewesten.
De Bijbelteksten zijn in onderstaande volgorde te lezen op de pagina 'Bidden en Proclameren'.

14. Dankzegging en lofprijs
Psalm 8:2,4-6,10; Psalm 9:2,3; Psalm 18:32,33; Psalm 28:6,7; Psalm 68:20; Ps. 95:1-3; Psalm 97:9;
Psalm 99:9; Psalm 103:1,2; Psalm 106:1; Psalm 145:1,2; Psalm 146:1,2; Psalm 150

13. Smeekbede 
(Een berouwvol hart)
Psalm 3:5; Ps. 4:2; 5:2-4; Psalm 38:22,23; Psalm 41:5; Psalm 51:3,4, 7,9,12-14,17

12. Dankgebed
Psalm 8:2,4,5; Psalm 9:2,3,17a; Psalm 18:47; Psalm 28:6,7; Psalm 30:12,13; Psalm 8:10

11. Wie God is
Psalm 89:2,3,6-18,53

10. Gebed om bescherming
Psalm 17:6,7; Psalm 7:2; Psalm 12:8; Psalm 16:5; Psalm 31:3,4; Psalm 40:12; Psalm 54:4; Psalm 55:7-9; Psalm 31:5; Psalm 144:1a

9. Gods trouw
Psalm 92:2-4; Psalm 145:13; Psalm 26:3; Ps.11:5; Psalm 18:31; Psalm 40:11a; Psalm 57:4,11; Psalm 91:4; Psalm 86:15; Psalm 89:15; Psalm 89:2,3; Psalm 138:2; Psalm 48:15; Psalm 100:5; Psalm 146:5,6

8. Gebed om hulp
Psalm 3:5,8a,9a; Psalm 7:2,9,10b,7b; Psalm 17:6,7; Psalm 61:4; Psalm 17:8; Psalm 3:4; Psalm 18:2,3,4a

7. Gebed om Uw wil te leren kennen en te doen
Psalm 119: 4,19,20,26,27,10,11,36,37,133,40a,124,125,12,35,108,112

6. Gebed voor wie in grote nood verkeer
Psalm 130:1,2,5; Psalm 142:2-4a,6,7a; Psalm 143:4,7,8; Psalm 119:122a,124,125,133,135,169,170; Psalm 108:6,7

5. God is een toevlucht, een schuilplaats
Psalm 144:2; Psalm 140:8; Psalm 94:22; Psalm 96:9; Psalm 119:114; Psalm 36:6,10; Psalm 46:2;
Psalm 56:4,5; Psalm 89:27b; Psalm 102:13

4. God danken, eren, loven en prijzen
Psalm 138: 1a,2; Psalm 145:8,9,13,17; Psalm 118:1; Psalm 108:4a,5

3. Een gebed voor gebrokenen van hart
Psalm 6:3-5,7,8,10

2. Bescherming
Psalm 91:1,2,4,9

1. De grootheid van God
Psalm 96:4a; Psalm 97:9; Psalm 90:2; Psalm 102:26-28; Psalm 147:5; Psalm 74:16,17; Psalm 8:4,5;
Psalm 139:16,15; Psalm 147:5; Psalm 16:2; Psalm 97:9

Bemoedigingen voor de nacht
Al langere tijd was er een verlangen in mijn hart om kleine bemoedigingen te schrijven speciaal voor het slapen gaan.
Zelf lees ik altijd voor het slapen gaan uit een dagboekje; ik vind het gewoon fijn om zo, samen met God, de dag af te sluiten.
Nog even wat lezen, bidden en wat mijmeren voordat mijn gedachten door de slaap worden ingehaald.
Dat deze 'Bemoedigingen'voor de nacht' tot zegen mogen zijn en rust en vrede mogen geven.
Voor iedere nacht wens ik je Gods zegen en welterusten.
In onderstaande volgorde te lezen op de pagina 'Bemoedigingen voor de nacht'.45. God prijzen in de nacht
Psalm 63:4

44. Met kracht omgord
Psalm 18:33a

43. Bereid en standvastig
Psalm 57:8

42. Overeenkomstig Uw woord
Psalm 119:28

41. Ik ben bij je!
Psalm 121:4

40. Stil en diep ontzag
Psalm 104:32

39. Kiezen ...
Psalm 56:4

38. Steeds weer!
Psalm 105:4

37. Toevlucht en vertrouwen
Psalm 118:8

36. Uw liefde houdt mij staande
Psalm 94:18

35. Verlaten
Psalm 22:2,3

34. Rustig slapen
Psalm 3:6

33. Onveranderlijke God
Psalm 102:13

32. Ineenvouwen
Psalm 150:1,2

31.
Onder de schaduw van Zijn vleugels
Psalm 63:7,8

30. U bent met mij!
Psalm 56:10

29. Licht aan de horizon
Psalm 30:6

28. Schuilplaats, schild en vertrouwen
Psalm 119:114

27. Eeuwige liefde
Psalm 136

26. Eer en aanbid Hem!
Psalm 150:1,6

25. Juichen en zingen
Psalm 13:6

24. De Almachtige gaat naast ons
Psalm 46:8

23. God verliest ons niet uit het oog!
Psalm 56:9

22. Er is echt Iemand!
Psalm 142:5

21. Je bent gezegend!
Psalm 146:5

20. Als dor land naar water
Psalm 143:5,6

19. Gods woord onze hoop
Psalm 119:147,148

18. Aan U alle eer!
Psalm 115:1

17. Overlaad mij
Psalm 90:14

16. Liefst bezit
Psalm 17:8

15. Gebed:
Pijn  in de nacht

14. Blijven bidden
Psalm 88:14

13. Veilig
Psalm 91:4

12. Schuilen
Psalm 9:11

11.Vertrouwen
Psalm 42:6

10 Breng dank
Psalm 118:29

9. En toch ...
Psalm 8:4,5

8. Zuiver mij
Psalm 19:13

7. God heerst
Psalm 89:10

6. Zegen en bescherming
Psalm 5:13

5. Alleen bij God
Psalm 62:2

4. Gods grootheid
Psalm 19:2,3

3. God hoort mij
Psalm 34:16

2. Tijd voor God
Psalm 32:8

1. Rust zoeken bij God
Psalm 62:6
Soms wil je iemand bemoedigen met een tekst, soms heb jezelf gewoon een bemoedigend woord van God nodig.
Een woord waardoor je weer even beseft, ja, God is erbij, Hij beschermt mij, bij Hem ben ik veilig.
Op deze pagina heb ik getracht alle teksten uit de Psalmen op te schrijven die gaan over bescherming en veilig zijn bij Hem, over schuilen bij Hem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten