zaterdag 17 november 2018

Schuilen bij de Allerhoogste

Soms kunnen er situaties in ons leven zijn die ons zorg geven en benauwen, maar waar we niets (of weinig) aan kunnen doen.
In deze momenten is schuilen bij de Allerhoogste; onze toevlucht te zoeken bij Hem en Zijn woord het beste dat we kunnen doen.

‘God, U bent mijn toevlucht en mijn vesting,
U bent in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden, daarom zal ik (ook nu) niet bevreesd zijn.
Ja, zelfs al veranderde de aarde van plaats, werden de bergen verzet naar het hart van zee├źn; laat haar water maar bruisen, laat het maar schuimen, laat de bergen maar beven door haar onstuimigheid.
U, de Heere van de legermachten bent met mij; U, de God van Jacob, bent mijn veilige vesting.

Daarom is mijn ziel stil voor God, want van Hem is mijn heil.
Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet teveel wankelen.
Ja, mijn ziel, wees stil voor God, want van Hem is mijn verwachting.
Het staat vast dat Hij mijn rots is en mijn heil, mijn veilige vesting: ik zal niet wankelen.
In Hem is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God!
Voor Zijn aangezicht stort ik mijn hart uit, en ik vertrouw op Hem, want Hij is mijn toevlucht.

Ik schuil bij de Allerhoogste, overnacht in de schaduw van de Almachtige.
Hij is mijn toevlucht en mijn burcht, de God op Wie ik vertrouw.
Hij beschut mij met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels neem ik mijn toevlucht, Zijn trouw is een schild en een pantser.

Ja, Heere, U bent mijn toevlucht en mijn vesting; mijn hulp in benauwdheden, ik zal niet vrezen!
Ja, Heere, mijn ziel is stil voor U, want van U is mijn verwachting, mijn heil.
Ik vertrouw op U, o Allerhoogste.
U bent mijn toevlucht en mijn vesting.'

- Amen -


Naar: Psalm 46:2-4,8; Psalm 62;2,3,6-9; Psalm 91:1,2,4

zondag 15 april 2018

Aanbidding

Hem aanbidden, Hem grootmaken, is meer dan alleen maar zingen.
Hem aanbidden is erkennen dat Hij de Allerhoogste is, de Schepper van hemel en aarde, van alles wat leeft.
Hem aanbidden is Hem dienen met ons leven.
Hem aanbidden is niet afhankelijk van hoe wij ons voelen, of hoe onze omstandigheden zijn.
En het bijzondere is, dat als wij Hem de eer geven die Hem toekomt, zelfs in onze grootste en diepste nood, dan komt Hij naar ons toe en schenkt ons een vrede die ieder menselijk verstand te boven gaat.
Als we Hem aanbidden, dan komt alles in het juiste perspectief; dan zien we Zijn grootheid en worden onze problemen kleiner, omdat we gaan zien dat Hij alles in Zijn hand heeft en er niets buiten Hem om gebeurt.
Er zijn ook heel wat Psalmen waarin God wordt groot gemaakt.
De Psalmisten zwegen niet en verkondigden de grootheid God met hart en ziel.
Zij beseften de grootheid van God, ze erkenden dat Hij en Hij alleen hun lofprijs waard was en ze wilden dat aan iedereen vertellen.
‘Loof de Here, mijn ziel, en alles wat in mij is, prijst Zijn heilige naam!’ (Ps. 103)
‘Halleluja, looft God in Zijn heiligdom!’ (Ps. 150)
‘Ja, het is goed voor onze God te zingen!
 Goed om Hem te eren met een lied!’ (Ps. 147)
Laten ook wij Hem aanbidden met onze stem, met ons leven.
Laten we Hem aanbidden door Jezus zichtbaar te laten zijn of worden in ons leven.
Laten we vertellen van het wonder van genade en zo God grootmaken.


Met mijn mond
verkondig ik Zijn lof,
met mijn stem
verhoog ik Zijn Naam;
hetzij alleen
of met de heiligen saam.

Met mijn leven
aanbid ik Hem,
vanuit mijn hart
geef ik Hem de eer;
in blijde of in droeve dagen,
ik loof en prijs mijn geliefde Heer.

Hij is mijn aanbidding waard,
want Hij is groot en hoogverheven.
Mijn loflied klinkt,
vrede doorstroomt mijn leven.