zondag 3 augustus 2014

Hij is machtiger dan ...

Maar machtiger dan de bulderende zee,
machtiger dan de aanstormende golven,
bent U, Heer, hoog in de hemel.

Psalm 93:4

Ook deze morgen werd ik opnieuw bepaald bij de grootheid van van onze God en Vader.
Eigenlijk zou ik willen dat dit altijd zo was, dat ik dit altijd en ieder moment zo zou beseffen en ervaren.
Soms echter moet ik er bewust bij stil gaan staan, er bewust voor kiezen en me dit voor ogen houden.
Maar niet deze week, niet deze ochtend.
Mijn hart is diep onder de indruk van wie God is, wat Hij doet, gedaan heeft en nog zal doen.
Op de één of ander manier is het deze week zo duidelijk, zo helder en zie ik het als het ware gewoon voor me als de Bijbel spreekt over Zijn grootheid, macht en majesteit.
Zo ook vanmorgen weer in Psalm 93.

De Heer is koning.
Hij is bekleed met het hoogste gezag,
met macht en majesteit.
De aarde staat nu onwankelbaar vast.

Heer, vast staat van oudsher Uw troon,
U bent er vanaf het eerste begin.

De oceaan gaat tekeer,
onstuimig gaat hij tekeer;
onstuimig bruist de branding.

Maar machtiger dan de bulderende zee,
machtiger dan de aanstormende golven,
bent U, Heer, hoog in de hemel.

Uw uitspraken blijven gelden;
Uw huis is een heilige tempel
voor nu en altijd.

Ik houd van de zee.
Ik houd van de branding; het geluid van de golven.
Als ik mijn ogen sluit en terug denk aan de vakanties aan de Franse kust, dan is het net alsof ik het geluid van de branding, van de golven weer hoor en het is alsof opnieuw alles van me afglijdt en meegenomen wordt door de golven.

Aan de andere kant heb ik ook een ernstig ontzag voor het water, haar golven, haar stromingen.
Ieder jaar opnieuw verdrinken er vele mensen, volwassenen en kinderen.
Overstromingen ruïneren hele gebieden.
Complete huizen worden meegenomen door het water, bomen ontworteld, auto's en boten opgetild alsof het niets is.
De vernietigende en niets ontziende kracht van het water is onvoorstelbaar groot en intens.

De Bijbel zegt echter: 'Maar machtiger dan de bulderende zee, machtiger dan de aanstormende golven, bent U, Heer.'
Onze God staat boven dit alles; Hij is machtiger dan al het natuurgeweld bij elkaar!
Hij hoeft maar te spreken en de storm gaat liggen.

Hoor de de discipelen roepen naar de Here Jezus: "Heer, kan het U dan niet schelen dat wij vergaan?"
Jezus, die rustig lag te slapen, staat op en spreekt de wind toe: "Zwijg, wees stil!"
En de wind gaat liggen.
Wind en water gehoorzamen Hem.
"Waarom zijn jullie zo bang?" vroeg Hij hun.
"Hebben jullie nog steeds geen geloof?"

Soms, als ik de wind hoor gieren om mijn huis en de striemende regen die tegen de ruiten slaat, dan roert een stukje angst zich diep in mij.
En dan heb ik nog nooit echt noodweer meegemaakt zoals een tornado, of een tsunami, of ...; slechts de gewone Nederlandse stormen.

Hmmm, ik geloof dat ik deze tekst maar eens uit mijn hoofd moet gaan leren en mezelf steeds opnieuw voorhouden.

'Maar machtiger dan de bulderende zee,
machtiger dan de aanstormende golven,
bent U, Heer, hoog in de hemel.'

- Amen -


De grootheid van God

Heere,
U bent mijn Koning;
bekleed
met majesteit en macht,
bekleed
met het hoogste gezag.

De aarde staat vast,
onwankelbaar;
zo ook Uw troon
vanaf het eerste begin.
U bent er,
U was er,
U zult er altijd zijn.
Het vult mij
met diep ontzag.

Oceanen en rivieren gaan te keer;
onstuimig bruisen de wateren.
Maar U bent machtiger
dan de bulderende zee,
dan aanstormende golven.
Ja, Heere,
van U die hoog in de hemel troont,
van U is alle macht.

Uw woorden zijn betrouwbaar.
Heiligheid is een sieraad voor Uw huis,
voor altijd en eeuwig.
Ja, U bent mijn Koning,
bekleed
met majesteit en kracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten