Schuilen

Soms wil je iemand bemoedigen met een tekst, soms heb jezelf gewoon een bemoedigend woord van God nodig.
Een woord waardoor je weer even beseft, ja, God is erbij, Hij beschermt mij, bij Hem ben ik veilig.

Op deze pagina heb ik getracht alle teksten uit de Psalmen op te schrijven die gaan over bescherming, over veilig zijn bij Hem, over schuilen bij Hem.


Gelukkig wie bij de Heer bescherming zoeken!
Psalm 2:12c


Wanneer ik de Heer om hulp roep,
antwoordt Hij mij vanaf Zijn heilige berg.
Ik ben gaan slapen
en ik ben weer ontwaakt;
de Heer heeft mij onder Zijn hoede.
Psalm 3:5,6


In vrede ga ik naar bed,
vredig slaap ik in;
alleen U, Heer, geeft mij rust en veiligheid.
Psalm 4:9


Verheugen zullen zich allen
die schuilen bij U,
aan hun gejuich komt geen einde,
omdat U hen beschermt.
Psalm 5:12a


Heer, U zegent wie zich richt naar u,
liefdevol beschermt U hem, als een schild.
Psalm 5:13


God beschermt mij,
Hij is mijn schild.
Psalm 7:11a


Heer, wie U zijn toegedaan,
kunnen op U rekenen;
wie bij U hun toevlucht zoeken,
laat U niet in de steek.
Psalm 9:11


Bij de Heer ben ik veilig.
Hoe kunnen jullie dan zeggen:
‘Vlucht naar de bergen,
als een vogel!'
Psalm 11:1


Ik houd de Heer altijd voor ogen;
Hij is aan mijn zijde,
mij zal niets overkomen.
Daarom verheug ik mij
en juich ik,
ik voel me helemaal veilig.
Psalm 16:8,9


Bewaar mij als Uw liefste bezit,
verberg mij onder Uw veilige vleugels.
Psalm 17:8


De Heer is mijn rots, mijn vesting,
Hij is mijn Redder.
Mijn God, mijn rots,
bij U kan ik schuilen.
U bent mijn schild, mijn bolwerk,
mijn machtige bevrijder.
Psalm 18:3


Wat deze God doet is volmaakt,
de Heer kun je op Zijn woord vertrouwen;
een schild is Hij voor wie bij Hem schuilen.
Psalm 18:31


Uw bescherming was mijn schild,
Uw rechterhand was mijn steun,
Uw zorg gaf mij kracht.
Psalm 18: 36


Al ga ik door een diepdonker dal,
ik hoef geen gevaar te duchten,
want U, Heer, bent bij me,
Uw staf en Uw stok beschermen mij.
Psalm 23:4


De Heer is mijn licht, mijn behoud,
voor niemand ben ik bang.
Hij beschermt mijn leven,
niets hoef ik te vrezen.
Psalm 27:1


Word ik bedreigd,
Hij verbergt me in Zijn huis;
op de rots waar Hij woont,
laat Hij mij schuilen.
Psalm 27:5


De Heer geeft mij kracht,
Hij beschermt mij als een schild,
op Hem vertrouw ik.
Psalm 27:7a


Heer, bij U schuil ik,
stel mij niet teleur,
doe mij recht,
dan zal ik ontkomen.
Schenk mij aandacht,
bevrijd mij, aarzel niet.
Wees mijn toevlucht,
bied mij een veilig onderdak,
want U bent mijn rots, mijn vesting.
Psalm 31:2,3


U bent mijn toevlucht,
U bevrijd me:
ik kan wel juichen van vreugde.
Psalm 32:7


Wat een geluk is weggelegd
voor wie ontzag heeft voor U.!
Wat een grootse dingen doet U
voor wie bij U schuilt.
Iedereen is er getuige van.
Als de mensen tegen hem samenspannen,
biedt U hem een veilige schuilplaats.
U neemt hem op in Uw huis
en beschermt hem tegen lasterpraat.
Psalm 31:20,21


Het is de Heer, die waakt
over wie ontzag voor Hem hebben
en op Zijn goedheid hopen.
Psalm 33:18


Wij zien uit naar de Heer,
Hij is onze Helper,
Hij beschermt ons als een schild.
Psalm 33:20


Als je ontzag hebt voor de Heer
waakt Zijn engel over je,
staat je bij en bevrijdt je.
Je zult zien, je zult merken
hoe goed de Heer is:
Je bent gelukkig
als je bij Hem schuilt.
Psalm 34:8,9


De Here waakt over eerlijke mensen:
als zij roepen, is Hij een en al oor,
maar wie kwaad doen
vaagt Hij weg van de aarde.
Psalm 34:16,17


Hebben eerlijke mensen veel te verduren,
de Heer bevrijdt hen altijd weer;
de Heer beschermt hen,
geen enkel letsel lopen zij op.
Psalm 34:20,21


De Heer redt wie Hem dienen;
wie bij Hem schuilen,
komen niet bedrogen uit.
Psalm 34:23


Heer, hoelang blijft u nog toekijken?
Bescherm mij tegen hun felle aanvallen,
spaar mijn leven, bevrijd mij van die leeuwen.
Psalm 35:17


Uw liefde, God, is een kostbaar goed,
onder Uw vleugels zijn wij veilig,
wij, zwakke mensen.
Psalm 36:8


Ik heb al veel meegemaakt,
maar een goed mens
door de Heer in de steek gelaten,
heb ik nog nooit gezien.
Psalm 37:25


Want de Heer heeft het recht lief;
wie Hem trouw zijn,
laat Hij niet in de steek,
Hij beschermt hen altijd.
Psalm 37:28


De Heer redt de goede mensen,
beschermt hen in elk gevaar.
De Heer helpt en bevrijdt hen,
Hij bevrijdt hen van de mensen zonder God;
Hij brengt hun redding,
want bij Hem zoeken ze bescherming.
Psalm 37:39,40


Heer, onthoud mij Uw medeleven niet.
Bescherm mij, vol liefde en trouw,
steeds weer opnieuw.
Psalm 40:12


Hij zal je beschermen ,
je in leven houden,
je gelukkig maken.
Hij levert je niet over aan je vijand.
Psalm 41:3


U bent toch mijn beschermer,
waarom hebt U mij verstoten?
Psalm  43:2a


God is onze toevlucht,
Hij geeft ons kracht;
in de grootste nood
heeft Hij ons geholpen.
Psalm 46:2


Heb medelijden, God,
heb medelijden met mij,
bij U zoek ik mijn toevlucht.
Onder Uw veilige vleugels zal ik schuilen
tot het gevaar geweken is.
Psalm 57:2


God, ik reken op Uw kracht,
want U bent voor mij een burcht.
Psalm 59:10


Heer, U bent ons schild!
Psalm 59:12c


Maar ik zal zingen over Uw kracht,
juichen over Uw liefde, mijn God,
vanaf de vroege morgen.
Want U bent een burcht voor mij,
een toevlucht in nood.
Ik zal zingen voor U,
want U geeft mij kracht.
God, U bent mijn burcht,
de God die van mij houdt.
Psalm 59:17,18


U bent toch mijn toevlucht,
een sterke toren,
een bescherming tegen de vijand.
Laat mij wonen in Uw tempel,
voor altijd,
laat mij schuilen bij U,
onder Uw vleugels.
Psalm 61:4,5


Bij God alleen kom ik tot rust,
Hij is mijn behoud.
Hij is voor mij een rots,
een toevluchtsoord, een vesting:
hoe zou ik dan bezwijken.
Psalm 62:2,3


Laat ik bij God mijn rust zoeken,
op Hem mijn hoop vestigen.
Hij is voor mij een rots,
een toevluchtsoord, een vesting:
ik zal niet bezwijken.
God zal mijn eer redden,
Hij is een rots in de branding,
Hij is mijn toevlucht.
Mensen, vertrouw altijd op Hem,
stort je hart voor Hem uit:
Hij is onze toevlucht.
Psalm 62:6-9


Want u komt me te hulp,
onder Uw veilige vleugels
zal ik weer juichen.
Psalm 63:8


God in Zijn heilige woning,
Hij is de Vader van wezen,
de verdediger van weduwen,
eenzamen geeft Hij een thuis,
gevangenen schenkt Hij vrijheid.
Psalm 68:6,7a


Heer, bij U schuil ik,
stel mij niet teleur.
Psalm 71:1


Wees voor mij als een rots,
een veilige woning,
waar ik altijd naar toe kan gaan.
Psalm 71:3a


Vanaf mijn geboorte was U mijn steun,
vanaf de eerste dag hebt U mij beschermd.
Mijn leven was een wonder voor velen,
een teken van Uw macht,
omdat ik altijd bij U kon schuilen.
Psalm 71:6a,7


Dicht bij U te zijn,
dat is mij het liefst.
Bij U, Heer God,
zoek ik mijn toevlucht.
Vertellen zal ik
alles wat U voor mij deed.
Psalm 73:28


Toen hij enkele van hen doodde,
zochten zij hun heil weer bij Hem.
Dan wisten zij weer
dat God hun steun en toeverlaat was,
dat alleen de Allerhoogste hen kon bevrijden.
Psalm 78:34,35


Maar over Zijn eigen volk waakte Hij
als een herder over zijn kudde.
Hij leidde hen door de woestijn.
Onder zijn veilige hoede
hadden zij niets te vrezen;
hun vijanden werden onder het water bedolven.
Psalm 78:52,52


Juich God toe,
Hij is onze beschermer,
Hij is de God van Jakob.
Zing het uit van vreugde.
Psalm 81:2


Almachtige Heer,
hoe dierbaar is mij Uw huis.
Ik hunker ernaar in Uw tempel te zijn,
met hart en ziel juich ik U toe,
U, de levende God.
Zelfs een mus vindt er onderdak
en de zwaluw bouwt er haar nest;
bij Uw altaar, almachtige Heer,
bij U, mijn koning en mijn God,
brengt zij haar jongen groot.
Psalm 84:2-4


Heer, U bent onze zon,
U bent ons schild.
Psalm 84:12a


Hij zal tegen me zeggen:
U bent mijn Vader, mijn God,
mijn rots, mijn behoud.
Psalm 89:27b


Heer, U bood ons beschutting
van geslacht op geslacht.
Psalm 90:1


Wie bescherming zoekt bij de Allerhoogste,
in de nabijheid van de Almachtige verblijft,
hij kan zeggen:
‘U bent mijn schuilplaats, mijn vesting.
Mijn God, ik vertrouw op U.’
Psalm 91:1,2


Hij bedekt je met Zijn vleugels,
onder Zijn hoede ben je veilig;
Zijn trouw is een schild, een pantser.
Psalm 91:4


De Heer is voor jou een schuilplaats,
bij de Allerhoogste vind je onderdak.
Psalm 91:9


Want Hij stuurt je Zijn engelen,
ze zullen over je waken,
waar je ook gaat.
Ze zullen je dragen op hun handen,
je zult je aan geen steen stoten.
Brullende leeuwen vertrap je,
giftige slangen vermorzel je.
De Heer Zelf zegt:
‘Omdat Hij van Mij houdt,
red Ik hem;
omdat hij Mij kent,
breng Ik hem in veiligheid.’
Psalm 91:11-14


Heer, U bent een burcht voor mij,
mijn God, U bent een rots, een schuilplaats.
Psalm 94:22


Laten wij zingen voor de Heer,
Hem uitbundig toejuichen,
Hij is voor ons een rots,
Hij is ons behoud!
Psalm 95:1


Wie de Heer liefhebben,
moeten het kwaad uit de weg gaan.
Hij beschermt Zijn gunstelingen,
redt hen uit de greep van boosaardige mensen.
Psalm 97:10


Maar God nam hen in bescherming,
onderdrukkers gaf Hij geen kans,
vijandige koningen strafte Hij af.
‘Raak hen niet aan,
Ik heb hen uitgekozen,
doe Mijn profeten geen kwaad.
Psalm 105:14,15


God beschermde de Israëlieten met een wolk,
een vuur gaf hun licht in de nacht.
Psalm 105:39


Maar Israël vertrouwt op de Heer,
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
De priesters vertrouwen op de Heer,
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
Allen die ontzag hebben voor de Heer,
vertrouwen op Hem;
Hij is hun helper,
Hij beschermt hen als een schild.
Psalm 115:9-11


Hij waakt over de hulpeloze mens.
Psalm 116:6a


Beter te schuilen bij de Heer,
dan je te verlaten op mensen.
Beter te schuilen bij de Heer,
dan te vertrouwen op machthebbers.
Psalm 118:8,9


U bent voor mij een schuilplaats, een schild,
op Uw belofte is mijn hoop gesteld.
Psalm 119:114


De Heer voorkomt dat je struikelt,
Hij waakt over je,
nooit verslapt Zijn aandacht.
Nooit slaapt of sluimert Hij,
Hij waakt over Israël.
De Heer zal je beschermen,
Hij gaat met je mee;
de Heer geeft je schaduw:
Overdag zal de zon je niet steken,
’s nachts de maan je niet ziek maken.
De Heer houdt het kwaad op afstand,
Hij neemt je in bescherming.
Waar je ook gaat of staat,
de Heer waakt over je,
nu en altijd.
Psalm 121:3-8


U bent om me heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.
Psalm 139:5


Dank aan de Heer,
Hij is mijn beschermer.
Psalm 144:1a


Hij is mijn toeverlaat,
mijn burcht, mijn vesting.
Bij Hem kan ik schuilen,
Hij is mijn schild.
Psalm 144:2


De Heer beschermt wie van Hem houden,
maar wie van Hem niet willen weten, vernietigt Hij.
Psalm 145:20


De Heer is het
die vreemdelingen beschermt,
wezen en weduwen tot steun is.
Maar wie van Hem niet willen weten,
laat Hij dwalen.
Psalm 146:9* Alle teksten op deze pagina zijn uit de Groot Nieuws Bijbel
www.bijbelgenootschap.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten